Kela-Taksi Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Satakunta

 

Etelä-Pohjanmaa 0800 92440
Satakunta 0800 92442
Pohjanmaa 0800 92444
Österbotten (svenska) 0800 92446

Aistivammaisten tekstiviestitilaukset 18512

Tilaa taksi oman alueesi numerosta, tilauspuhelu on maksuton

 • vain Kela-taksista numerosta tilatusta matkasta voit saada korvauksen ja maksat matkasta enintään 25 euron omavastuu.
 • tilaa taksi viimeistään matkaa edeltävänä päivänä klo 14 mennessä.
 • tilaa taksi tästä numerosta myös silloin, kun tarvitset taksia äkillisesti.
 • voit tilata yhdellä kertaa tulevan 2 viikon ajalle kaikki tiedossasi olevat meno- ja paluumatkat.
 • tilaa paluumatka vähintään 1 tuntia ennen lähtöaikaa, jos paluumatkan ajankohta on tiedossa.
 • tilauspuhelut  nauhoitetaan  palvelun  laadun  kehittämiseksi.  Tarvittaessa  Kela  voi  myös tarkistaa jälkikäteen tilauksen tietoja. Puhelun yhteydessä antamiasi tietoja ei käytetä muuhun kuin  matkan  järjestämiseen  ja  matkakorvauksen  käsittelyyn  Kelassa.  Henkilötietolaissa tarkoitettu tietojen rekisterinpitäjä on Kela.

 

Ilmoita puhelun yhteydessä

 • nimesi ja henkilötunnuksesi.
 • tilaatko matkan terveydentilasi vai liikenneolosuhteiden puutteen vuoksi.
 • osoite, josta auto sinut noutaa.
 • matkan määränpää (esim. sairaala).
 • kellonaika, jolloin sinun tulee olla perillä hoitoyksikössä.
 • tuleeko mukaasi apuvälineitä tai saattaja.
 • puhelinnumero, josta sinut tavoittaa.

 

Saat tiedon auton arvioidusta saapumisajasta

 • jos tilaamasi taksimatkaan tulee muutoksia, ilmoita niistä välittömästi tilausnumeroon.
 • viimeistään muutoksista on ilmoitettava 2 tuntia ennen sovittua lähtöaika.
 • saat halutessasi tekstiviesti-ilmoituksen, kun auto on hyväksynyt matkan.

 

Näytä kuljettajalle Kela-korttisi tai henkilöllisyystodistus.

 

Pyydä Todistus matkakorvausta varten (SV 67)

 • jos tarvitset taksia terveydentilasi vuoksi, pyydä siitä todistus terveydenhuollosta (Todistus matkakorvausta varten, SV 67)
  • säilytä kertamatkaa varten kirjoitettu todistus itselläsi 6 kuukauden  ajan matkapäivästä. Kela voi pyytää sitä myöhemmin.
  • toimita pitkäaikainen taksin käyttöön oikeuttava todistus Kelaan.
 • jos terveydenhuollon henkilö tilaa paluumatkasi, et tarvitse todistusta SV67.

 

Vakiotaksiasiakkuus

 • tietyillä asiakasryhmillä on mahdollisuus saada vakiotaksiasiakkuus.  Lisää tietoa vakiotaksiasiakkuudesta https://www.kela.fi/taksimatkat
 • Kelan myönnettyä vakiotaksiasiakkuuden, voi asiakas olla yhteydessä Keskustaksin kela-numeroihin:

 

Etelä-Pohjanmaa 0800 92440
Satakunta 0800 92442
Pohjanmaa 0800 92444
Österbotten (svenska) 0800 92446

 

Aistivammaisten tekstiviestitilaukset

 • Kuulo- ja puhevammaisille suunnattua lisätietoa Kelan sivuilta löydät seuraavasta linkistä https://www.kela.fi/kuulo-ja-puhevammaiset 
 • Keskustaksi Oy:n Kela-matkojen tilaamiseen käytetty kuulo- ja puhevammaisten maksuton tekstiviestitilausnumero on 18512

 

 

Anna palautetta

 

Lisätietoja Kelan sivuilta

FPA-taxi Österbotten, Södra Österbotten och Satakunta 

 

Södra Österbotten 0800 92440 
Satakunta 0800 92442 
Österbotten (finska) 0800 92444 
Österbotten (svenska) 0800 92446 

 

Beställ taxi via din egna regions beställningsnummer, samtalet är avgiftsfritt 

 • Du har rätt till FPA-ersättning för din resa endast ifall du beställt den via något av numren ovan, då betalar du endast 25€ självrisk / resa.  
 • Beställ gärna din resa senast klockan 14 dagen före resan, men du kan när som helst ringa oss då du är i behov av FPA-taxi. 
 • Ifall du har behov av att göra flera beställningar, kan vi under ett samtal ta emot alla dina beställningar för 2 veckor framåt. 
 • Beställ din eventuella retur-resa senast 1 timme på förhand, ifall du vet tidpunkten. 
 • Beställningssamtalen spelas in för att utveckla servicekvaliteten.  FPA kan även vid behov kontrollera beställningsuppgifterna i efterskott. Uppgifterna du ger under beställningssamtalet används inte för något annat ändamål än ordnande av resan och till behandlingen av rese-ersättningen vid FPA. FPA fungerar som den registeransvariga som avses i personuppgiftslagen.

 

Ange vid samtalet 

 • Ditt namn och personbeteckning 
 • Ifall du beställer taxi på grund av hälsotillstånd, eller på grund av bristfälliga trafikförbindelser 
 • Adressen där du ska hämtas 
 • Resans mål (t.ex. sjukhus) 
 • Klockslag då du bör vara framme vid vårdenheten 
 • Eventuella hjälpmedel, följeslagare samt avvikelser från rutten (t.ex. apoteksbesök) 
 • Telefonnummer chauffören eller beställningscentralen kan kontakta dig gällande resan.
 • Under samtalet får du veta när taxin beräknas avhämta dig 
 • Ifall det blir ändringar i resan som du beställt eller om du inte längre behöver skjuts, bör du omedelbart anmäla detta till beställningsnumret 
 • Du bör anmäla eventuella förändringarna senast 2 timmar före den överenskomna avhämtningstiden 
 • Om du vill, meddelar vi dig via textmeddelande då närmaste bilen har tagit emot din beställning

 

Visa upp ID-bevis samt ditt FPA kort åt chauffören. 

Begär intyg för reseersättning 

 • Ifall du behöver anlita taxi på grund av ditt hälsotillstånd ska du begära ett intyg hos halso- och sjukvården (Intyg för reseersättning, SV 67r) 
 • Ifall din retur-resa beställs av en anställd vid vårdenheten, behöver du inget intyg SV 67 
 • Spara själv intygen för engångsresorna. FPA kan vid behov be om intyg upp till 6 månader efter resan 
 • Skicka in långvariga intyg för rätt att anlita taxi till FPA 

 

Bekant taxi 

Vissa kundgrupper har möjlighet att få rätt till en bekant taxi. Mer information hittar du på: 

https://www.kela.fi/web/sv/taxiresor_bekant-taxi 

Efter att FPA beviljat dig rätten till bekant taxi, kan du kontakta oss på:

Österbotten (svenska) 0800 92446
Södra Österbotten 0800 92440
Satakunta 0800 92442
Österbotten (finska) 0800 92444 

 

Hörsel eller talskadad  

 

Ge respons 

 • Du kan ge skriftlig respons via vårt responsformulär

 

Mera information på FPAs hemsidor 

 • https://www.kela.fi/web/sv/taxiresor 

 

Tilaa taksi oman alueesi numerosta

Vain Kela-taksin numerosta tilatusta matkasta voit saada korvauksen ja maksat matkasta enintään 25 euron omavastuun.

Ilmoita muutoksista

Muutoksista tulee ilmoittaa viipymättä tilausnumeroon.

Säilytä todistus

Säilytä matkaa varten saamasi todistus (SV67).