Laatu ja ympäristöarvot

Laatu ja ympäristöarvot

Laatu ja ympäristöarvot

Suuntana yhteinen tulevaisuus

Keskustaksi tahtoo yhdessä asiakkaidensa ja sidosryhmiensä kanssa tavoitella puhtaampaa huomista. Palvelumme pysyy modernina ja ajan hermolla, ja täyttää yhteiskunnan sille asettamat vaatimukset. Kaikessa toiminnassa noudatetaan Keskustaksi Oy:n arvoja, eettisiä periaatteita sekä voimassa olevia lakeja ja säädöksiä. Keskustaksin arvoja ovat laatu, turvallisuus, työhyvinvointi ja ympäristö.

Keskustaksi panostaa samaan laatuun niin henkilöstönsä kuin kuljettajiensakin suhteen. Palvelun taso pyritään pitämään korkeana ja vaatimustasot ylittävänä. Avaintekijänä toiminnassa ovat hyvin koulutetut ammattilaiset niin auton ratissa kuin asiakas­palvelu­salissakin.

Keskustaksi noudattaa kaikessa toiminnassaan lainsäädäntöä ja sen vaatimuksia. Keskustaksi pyrkii kehittämään taksiautoilua muuttuvan taksilain puitteissa yhä tehokkaammaksi ja monipuolisemmaksi, asiakasta ja autoilijaa palvelevaksi. Näillä taataan palveluketjun jokaisen osan turvallisuus.

Työhyvinvointi on olennainen osa niin asiakaspalveluhenkilökunnan kuin kuljettajienkin työpäivää. Asiakaspalveluhenkilökunnan hyvinvointia seurataan aktiivisesti tehden työntekijöiden parasta tukevia ratkaisuja. Kuljettajien hyvinvointiin panostetaan ennen kaikkea valistamalla ja informoimalla autoilija­yrittäjiä työntekijöistä välittämisen hyvistä vaikutuksista.

Keskustaksi pyrkii kasvaessaan pysymään kehityksen kärjessä, joustavana ja ketteränä. Yhtiö pyrkii kohti kestävämpää ja ympäristö­ystävällisempää taksiautoilua, tavoitteena turvata asiakkaan hyvä palvelu ja hoito myös tulevaisuudessa. Keskustaksi tahtoo pysyä vastaanottavaisena ja avoimena uudelle teknologian kehittyessä ja tarjotessa meille uusia vaihtoehtoja perinteisille menetelmille.

Keskustaksi pyrkii kehittämään palveluitaan yhteistyössä asiakkaiden ja yhteisöjen kanssa. Tavoitteena on tarjota palveluita parhaalla mahdollisella tavalla, asiakasta unohtamatta. Keskustaksi panostaa yhteistyöhön julkisten tahojen kanssa tarjotakseen parhaat mahdolliset välineet yhteiskunnan kyyteihin, niistä raportointiin ja niiden kehittämiseen.

Keskustaksille on myönnetty ISO 9001 laatusertifikaatti.

ISO 9001 Kiwa Certified logo