Kvalitet och miljövärden

Kvalitet och miljövärden

Kvalitet och miljövärden

Mot en gemensam framtid

Keskustaksi strävar tillsammans med kunder och berörda parter efter en renare framtid. Vår service förblir modern och tidsenlig, och uppfyller samhällets krav. I all vår verksamhet följer vi Keskustaksi Oy:s värderingar, etiska principer samt gällande lagar och föreskrifter. Keskustaksis värderingar inkluderar kvalitet, säkerhet, välbefinnande på arbetsplatsen och miljö.

Keskustaksi satsar på samma höga kvalitet både när det gäller personal och förare. Servicenivån bör vara hög och överträffa förväntningarna. Nyckelfaktorn i verksamheten är välutbildade yrkesmänniskor, såväl bakom ratten som i kundservice.

Keskustaksi följer i all sin verksamhet lagstiftningen och dess krav. Inom ramen för den föränderliga taxilagen är vår strävan att utveckla våra taxitjänster till att bli allt effektivare och mångsidigare, till förmån för både kunder och taxiföretagare. I och med detta garanteras säkerheten i varje del av servicekedjan.

Arbetshälsa är en väsentlig del av både kundservicepersonalens och förarnas arbetsdag. Vi följer aktivt upp vår kundservicepersonals välbefinnande, och fattar beslut som stöder de anställda. Förarnas välbefinnande följs upp genom att lägga särskild vikt vid att informera fordonsentreprenörer om de positiva effekterna av att ta väl hand om sina anställda.

Keskustaksis målsättning är att befinna sig i utvecklingens framkant, flexibel och smidig samtidigt som vi växer. Vi rör oss mot en mer hållbar och miljövänlig taxitjänst, med målet att säkerställa kundernas goda service och omsorg även i framtiden. Keskustaksi vill vara öppen och mottaglig för ny teknologi, som erbjuder oss nya alternativ till traditionella metoder.

Vi strävar efter att utveckla våra tjänster i samarbete med kunder och samfund. Målet är att erbjuda tjänster på bästa möjliga sätt, alltid med kundens bästa i åtanke. Keskustaksi satsar på samarbete med offentliga aktörer för att erbjuda de bästa möjliga verktygen för samhälleliga transporter, samt deras rapportering och utveckling.

Keskustaksi har tilldelats ISO 9001-kvalitetscertifikat.

ISO 9001 Kiwa Certified logo