Bilbarnstolar

Bilbarnstolar

Bilbarnstolar

Keskustaksi har olika typer av bilbarnstolar, som fås vid begäran för användning under resan. För bilbarnstolarna tillkommer ingen extra avgift, och de kan användas både för vanliga taxiresor och FPA-taxiresor.

Kom ihåg att nämna att du behöver en bilbarnstol när du beställer resan.

Barn under tre år får inte färdas i taxi utan säkerhetsutrustning, såsom bilbarnstol eller babyskydd. Barn under 135 cm får åka i taxi och använda säkerhetsbälte om ingen säkerhetsutrustning finns tillgänglig, men barnet måste placeras i baksätet.