FPA-taxi

FPA-taxi

FPA-taxi Österbotten, Södra Österbotten och Satakunda

Beställ FPA-taxi

Österbotten 0800 92 446
Södra Österbotten 0800 92 440
Satakunda 0800 92 442

Beställning per sms för kunder med hörsel- eller talskada 18512

Beställning av FPA-taxi

1. Beställ taxi från numret för ditt eget område, samtalet är kostnadsfritt.

 • Endast resor som beställs från FPA-taxis nummer är berättigade till ersättning, och du betalar högst 25 euro i självrisk för resan. Den årliga självriskgränsen är 300 €.
 • Beställ taxin senast före klockan 14 föregående dag.
 • Beställ taxi från det här numret även när du behöver taxi akut.
 • Du kan beställa alla resor fram och tillbaka för de kommande 2 veckorna på en och samma gång.
 • Beställ returresan minst 1 timme före avfärd, om du vet tidpunkten.
 • Beställningssamtalen spelas in för att förbättra tjänsten. Vid behov kan FPA också kontrollera beställningsinformationen i efterhand. De uppgifter du lämnar under samtalet används endast för att organisera resan och för reseersättning.

2. Ange vid samtalet

 • Ditt namn och personbeteckning.
 • Om du beställer taxiresa på grund av hälsotillstånd eller bristfälliga trafikförbindelser.
 • Adress där du vill bli upphämtad.
 • Resans mål (t. ex. sjukhus).
 • Tidpunkt när du ska vara framme vid vårdenheten.
 • Om du har hjälpmedel eller en följeslagare med dig.
 • Telefonnummer där du kan nås.

3. Du får information om bilens beräknade ankomsttid.

 • Om du vill ändra din beställning, vänligen meddela detta omedelbart till beställningsnumret.
 • Förändringar ska meddelas senast 2 timmar före överenskommen upphämtningstid.
 • Om du så önskar, kan du få en bekräftelse per sms när bilen har godkänt resan.

4. Visa ditt FPA-kort eller identitetsbevis för chauffören.

5. Be om Intyg för reseersättning (SV 67r)

 • Om du behöver taxi på grund av ditt hälsotillstånd, be om ett intyg från hälso- och sjukvården (Intyg för reseersättning, SV 67r)
  • Spara själv intyg för engångsresor i 6 månader från resdagen. FPA kan be om intyg senare.
  • Skicka ett intyg som berättigar till långvarig taxianvändning till FPA.
 • Om en representant för hälso- och sjukvården beställer returresan åt dig, behöver du inte intyg SV 67r.

Att anlita bekant taxi

Vissa kundgrupper har möjlighet att anlita bekant taxi.

Läs mer om bekant taxi https://www.kela.fi/taxiresor

När FPA godkänt din rätt till bekant taxi, kan du kontakta Keskustaksis FPA-nummer:

Önsketaxi

Om du vill kan du önska en viss chaufför. Nämn chaufförens namn när du gör beställningen. Observera att vi inte alltid kan uppfylla önskemål, till exempel på grund av att vi behöver kombinera resor.

Beställning per sms för kunder med hörsel- eller talskada

Information för personer med hörsel- eller talskada finns på FPA:s sida
https://www.kela.fi/taxiresor-horselskada-talskada

Keskustaksis nummer för beställning av FPA-taxi per sms för kunder med hörsel- eller talskada är 18512.

Mer information på FPA:s sidor

Mer information om FPA-ersättning av taxiresor www.kela.fi/taxiresor.

Ge respons åt Keskustaksi

Ge respons genom att fylla i blanketten.