Bli företagare

Bli företagare

Bli företagare

Vill du bli taxiföretagare?

Häng med Keskustaksi i vår förarorienterade verksamhet! Keskustaksi tar kontinuerligt emot nya bilar i sin förmedling. Vi förutsätter inte aktieägarskap, och det påverkar inte prioriteringen i förmedlingen av körningar.

Priser
Startavgift för helhetsförmedling (engångsavgift) Pris Pris inkl. moms 24 %
Seinäjoki 8 000,0 € 9 920,0 €
Landskap 3 000,0 € 3 720,0 €

Priset består av startavgift samt månadsavgift för helhetsförmedling. Månadsavgiften bestäms enligt det valda servicepaketet. För mer info kontakta Keskustaksis kontor på nummer 0100 85545.

Priserna gäller för förmedlingen i nuvarande Södra Österbotten, och påverkar inte FPA-förmedlingen i Södra Österbotten, Österbotten och Satakunda, som startade i början av 2022.

Av den som vill gå med i förmedlingen samt av förarna krävs en utbildning som arrangeras av Keskustaksi. Om du är intresserad av utbildningen, kontakta Keskustaksis kontor på nummer 050 3868 448.

Vill du bli taxichaufför?

Enligt lagen som trädde i kraft 1.7.2018 krävs körtillstånd för taxiförare, som utfärdats av Traficom. Efter utfärdande av körtillstånd måste alla förare som kör för Keskustaksi även utföra Keskustaksis eget förarutbildningsprogram.

När den digitala förarutbildningen är genomgången och godkänd, tilldelas du ett personligt förarnummer. Förarnumret behövs för att logga in i förmedlingssystemet.

För mer info om förarutbildningen kontakta oss på e-post laskutus@keskustaksi.fi.

Mer info om körtillstånd finns på Traficoms sida https://www.traficom.fi/sv.

Keskustaksis FPA-förmedling

Du kan ansluta till Keskustaksis FPA-förmedling med bil som uppfyller FPA:s utsläppskrav, och som ser mycket ren och prydlig ut. Detta innebär för personbilar utsläppsklass E6, medan tillgängliga bilar får tillhöra utsläppsklass E5 fram till 31.12.2023.

FPA-förmedlade fordon förses med en prydlig reklametikett i rimlig storlek, som placeras på sidofönstret. Denna etikett informerar om att fordonet kör FPA-transporter förmedlade av Keskustaksi, samt telefonnumret till Keskustaksis FPA-förmedling. Inga andra etiketter behöver avlägsnas av denna anledning. Keskustaksis konkurrensfördel ligger i god kundservice samt prydliga fordon och förare.

Du kan anmäla dig som tjänsteleverantör, och underteckna tjänsteavtal elektroniskt, via följande länkar:
Bli tjänsteleverantör för färdtjänst i Mellersta Finland här
Gå med i endast förmedlingen av FPA-taxi här
Gå med i helhetsförmedlingen här 

Keskustaksi undertecknar tjänsteavtalen senare.

Vi står på företagarens sida

Keskustaksi är framförallt ett förarorienterat förmedlingsbolag, som driver förarnas sak. Vår strävan är att göra körandet av FPA-taxi lönsamt och meningsfullt för förarna. För varje landskap samlar vi ihop en egen Kvalitets- och tjänstekommitté, som består av taxiföretagare i området, och vars syfte är att kommunicera med ledningen och förbättra kontakten med förarna.

Mätare

Som mätare fungerar åtminstone Mitax och Megtax. Vi försöker få även andra alternativ att fungera. Keskustaksi använder det finländska Movit-systemet i förmedlingen av FPA-taxi och färdtjänst. Systemet används för tillfället för samtliga FPA-resor och största delen av färdtjänstresorna.

MTI-systemet kommer att införas för förmedling av vanliga taxiresor under våren 2023. Vi utvecklar fortlöpande våra system, som en del av Keskustaksis strategi för kontinuerlig utveckling.

Vi är med dig hela resan

För att stödja företagare i regionerna finns det en omfattande, på förhand budgeterad marknadsföringskampanj som syftar till att göra Keskustaksis regionala FPA-beställningsnummer kända för kunderna.

Det kommer att ordnas ett tillräckligt antal chaufförsdagar i områdena. Frågor och intresseanmälningar kan riktas till palveluntuottajaksi@keskustaksi.fi