Register- och dataskyddsbeskrivning

Register- och dataskyddsbeskrivning

Register- och dataskyddsbeskrivning

Detta är Keskustaksi Oy:s register- och dataskyddsbeskrivning i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Skapad 4.10.2023.

Keskustaksi Oy samlar in personuppgifter om användarna av sin webbplats. Vid insamling av personuppgifter följs kraven i dataskyddslagstiftningen.

Rekisterinpitäjä

Keskustaksi Oy
Kauppaneliö 8
60120 Seinäjoki
FO-nummer: 0182357-8
Nella Kallio-Möttönen 

Registrets namn

Keskustaksin asiakasrekisteri

Syfte och användning av insamling av personuppgifter

Personuppgifter samlas in, lagras och behandlas endast för fördefinierade ändamål.

1. Tillhandahållande, leverans av tjänster och kundhantering

Vi samlar in, använder och lagrar kunduppgifter i ärenden som gäller kundhantering och tjänsteproduktion. Sådana ärenden är till exempel beställningar, fakturering, reklamationer, kundsupport, kundnöjdhetsundersökningar samt produktion och leverans av tjänster.

2. Marknadsföring och kommunikation

Vi samlar också in personuppgifter för marknadsförings- och kommunikationsändamål inom ramen för dataskyddslagstiftningen. För detta ändamål kan personuppgifter behandlas för att rikta marknadsföring och kommunikation samt för att mäta och utveckla dess funktionalitet.

Vi kan till exempel rikta innehåll baserat på en persons tidigare beteende eller utveckla våra tjänster. Vi kan också skicka nyhetsbrev eller annan direktmarknadsföring till den personen med dennes samtycke eller berättigade intresse.

3. Fullgörande av andra skyldigheter

Vi samlar också in och behandlar dina personuppgifter för officiella ändamål, såsom bokföring och andra rättsliga skyldigheter.

4. Personalförvaltning

Vi behandlar uppgifter om anställda och arbetssökande endast för HR-ändamål.

På de tjänster och applikationer som tillhandahålls och förmedlas av tredje parter på Keskustaksis webbplats tillämpas den tredje partens egna användarvillkor och andra villkor.

Varifrån samlar vi in personuppgifter?

Personuppgifterna kommer i huvudsak från personen själv. Personuppgifter samlas huvudsakligen in i samband med kommunikation, till exempel för att göra en beställning eller bli chaufför. Alla beställningssamtal sparas. Personuppgifter samlas också in när en person kontaktar oss via webbplatsen. Vi kan också använda offentlig information för att samla in personuppgifter, t.ex. företagswebbplatser, olika register (t.ex. YTJ och Patent- och registerstyrelsen) och sociala medier.

Vilka uppgifter samlar vi in och behandlar?

Det finns alltid en rättslig grund för behandling av uppgifter. Vi samlar in information om våra kunder, potentiella kunder, arbetssökande och anställda.

Vi samlar in och behandlar följande uppgifter: marknadsföringstillstånd och -förbud, uppgifter om kundrespons och uppgifter som personen själv lämnat via kontaktformulär, telefon eller e-post. Dessutom behandlar och samlar vi in faktureringsinformation, orderinformation, leveransinformation och annan avtalsinformation.

Dessutom samlar vi in och behandlar information om användningen av våra onlinetjänster med hjälp av cookies.

Utöver grunduppgifter samlar vi in uppgifter från personal och arbetssökande som är nödvändiga för löneutbetalning och uppgifter som behövs för att uppfylla lagstadgade skyldigheter. Dessutom kan vi också samla in CV:n och jobbansökningar.

Med personens samtycke kan vi också samla in andra uppgifter, men vi kommer att informera dig om detta separat när vi samlar in uppgifterna.

Personuppgifts hanterare

Personuppgifterna behandlas av Keskustaksis anställda.

Placering av personuppgifter

Personuppgifter lokaliseras och behandlas huvudsakligen inom EU. Uppgifter lämnas regelmässigt inte ut utanför företaget. En del av de externa tjänste- eller programvaruleverantörer som företaget anlitar kan lagra uppgifter utanför EU eller europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Med kundens samtycke kan uppgifter lämnas ut till Keskustaksi Oy:s samarbetspartner för leverans av de produkter och tjänster som kunden beställt.

Lagring av personuppgifter

Personuppgifterna lagras i regel i elektronisk form och tillgången till dem skyddas i enlighet med allmän praxis. Åtkomsten till personuppgifter skyddas bland annat av åtkomsträttigheter och lösenord. Uppgifterna lagras i 3 år.  

Insamling av cookies

En cookie är en fil som lagras på användarens dator av tjänsteleverantörens webbserver, i praktiken är en cookie en liten anonym användarspecifik textfil som lagras i användarens webbläsare. Cookien kan senare läsas av servern och därmed kan webbläsaren i fråga kännas igen (t.ex. när användaren återvänder till en tidigare besökt webbplats). Till exempel samlar den programvara vi använder, Google Analytics, in cookie-data.

Cookies underlättar användningen av webbplatser och möjliggör vissa funktioner, såsom att komma ihåg din session, användarspecifik anpassning av webbplatser och enkel identifiering av tjänsten.

Vi använder cookies för att möjliggöra och utveckla funktionaliteten i våra tjänster. Cookies gör det också möjligt för oss att samla in information om terminalenheter och webbläsare för användare som besöker våra webbplatser. De insamlade uppgifterna kan användas för analys och riktad marknadsföring. Cookies gör det lättare för användaren att använda våra tjänster och den marknadsföring som presenteras är mer ändamålsenlig och riktad.

Naturligtvis kan du också blockera användningen av cookies, men detta kan ha sina nackdelar, eftersom cookies är en teknisk lösning för att implementera webbläsarnas och webbservrarnas protokoll, och många webbplatser fungerar inte korrekt utan cookies. Mer information om webbläsarspecifika användarinstruktioner finns i webbläsartillverkarens anvisningar.

Du kan välja att rensa din cookiehistorik i din webbläsares inställningar eller förhindra att de ackumuleras helt och hållet.

Genom att använda vår webbplats samtycker du till den databehandling som beskrivs ovan. Cookiedata lagras i Google Analytics i 38 månader.

En persons rätt till personuppgifter

  1. Personen har rätt att kontrollera de uppgifter som Keskustaksi har samlat in om personen.
  2. Personen har rätt att kräva rättelse av uppgifterna.
  3. Personen har rätt att kräva att uppgifterna raderas.
  4. Personen har rätt att neka/återkalla samtycke till direktmarknadsföring.
  5. Personen har rätt att invända mot behandlingen.
  6. En person har rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter.
  7. En person har rätt att överföra uppgifter från ett system till ett annat.
  8. Du kan utöva dina rättigheter till exempel genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på asiakaspalvelu@keskustaksi.fi

Innan vi utövar dina rättigheter måste vi dock verifiera din identitet. Keskustaksi svarar kunden inom den tidsfrist som anges i EU:s allmänna dataskyddsförordning (vanligtvis inom en månad).