Aktieägare

Aktieägare

Aktieägare

Keskustaksi ägs av 186 taxichaufförer från Södra Österbotten. Om du är intresserad av aktieägarskap, kontakta ordföranden för styrelsen.

Styrelse

Keskustaksis styrelse:

Ari Alestalo, styrelseordförande
Tero Luoma, styrelsens viceordförande
Antero Mäkynen
Jarkko Mäkelä
Jari Haukkala
Marko Arpala
Jukka Joensuu
Jiri Ruotsalainen
Kari Tynjälä