Prislista

Priser Keskustaksi

Priser Keskustaksi

Priserna för taxiresor påverkas av väntetid, sträcka, körtid samt antalet passagerare. Priset är en maxtaxa som endast gäller taxiresor som beställts från numret 0100 84 999.

Du kan betala med de vanligaste betalkorten samt med kontanter. Du kan också betala resan i förväg, om du gör beställningen via 02 Taksi-appen.

Priser Södra Österbotten

Grundavgift €/km €/min
1–2 personer 8,00 € 1,20 €/km 0,90 €/min
3–4 personer 8,00 € 1,60 €/km 0,90 €/min
5–8 personer 8,00 € 2,00 €/km 0,90 €/min

Priser Jakobstad

Tilläggsavgifter
Väntetidsavgift 54,0 €/h
Trappassistans/Trappklättrare 35,0 €
Assistans 18,0 €
Bårinstallation 35,0 €

Gör en prisuppskattning på din resa med vår priskalkylator.

Priset för taxiresan inkluderar 10 % moms för persontransporter. För godstransporter är momsen 24 %. Resan betraktas som en godstransport om det inte finns några passagerare ombord under något skede av resan.