FPA-taxi och färdtjänst

FPA-taxi och färdtjänst

FPA-taxi och färdtjänst

FPA-taxi

Keskustaksi fungerar som förmedlingscentral för FPA-taxi i områdena Södra Österbotten, Österbotten och Satakunda. Du kan få ersättning från FPA (Folkpensionsanstalten) om du måste anlita taxi på grund av hälsotillstånd eller bristfälliga trafikförbindelser. FPA-taxi måste alltid beställas från det regionala beställningsnumret.

Beställningsnummer för FPA-taxi:

Österbotten 0800 92 446
Södra Österbotten 0800 92 440
Satakunda 0800 92 442

Färdtjänst

Keskustaksi förmedlar även färdtjänst i Södra Österbottens och Mellersta Finlands välfärdsdistrikt. Dessa transporter omfattas av de transporttjänster som fastställs i funktionshinderservicelagen och i socialvårdslagen.